Inici Presentació Dades del curs Programa Equip docent Tallers Contacte Área Participants
 

Mòdul 1: L’entorn humà i terapèutic en l’atenció al pacient d’urgències. 3 crèdits ECTS.
• Relació d’ajuda. Mort a urgències. Problemes bioètics. Conflictes.
• Metodologia assitencial

Mòdul 2: Organització dels serveis d’urgències. 5 crèdits ECTS.
• Estructura dels S. d’urgències. Nivells d’atenció.
• Funcions d’infermeria a urgències. Marc de legalitat.
• Registres infermers.
• Prevenció de riscos laborals
• Introducciķ a la recerca

Mòdul 3: Procés d’atenció als malalts afectats per un problema quirúrgic.8 crèdits ECTS.
• Interpretació radiològica
• Exposicio a agents nuclears, biològics i químics
• Dolor abdominal: Apendicitis. Pancreatitis. HDA. Oclusió intestinal. Varicorràgies. TVP. Isquèmies
  agudes. Peu diabètic.
• Còlic renouretral. Pielonefritis. Síndrome prostàtica. Hematúries.
• Ferides: Incises, contuses, mossegades, picades, erosions, cremades. Utilització de fàrmacs.
   Interpretació analítica.
• Atenció al pacient ferit amb arma blanca i/o de foc.

Mòdul 4: Procés d’atenció davant el pacient politraumàtic. 8 crèdits ECTS.
• Protocols d’actuacions davant el politraumàtic.Transfer hospitalari
• Traumatismes toràcics, abdominals i genitourinaris.
• TCE. Hemorràgies i hematomes cranials.
• Fractures i luxacions.

Mòdul 5: Procés d’atenció als malalts afectats per un problema mèdic. 8 crèdits ECTS.
• Cardiopaties isquèmiques: Angor i infart agut de miocardi. EAP. TEP. Arítmies cardíaques.
• Maneig urgent del pacient amb limitació crònica del flux aeri descompensat.
• Alteracions neurològiques: Coma. AVC. Epilèptics. Encefalopàtics.
• Intoxicacions. Anafilaxi. Urgències endocrino metabòliques.
• HTA. Insuficiència renal aguda.
• Utilitzaciķ de fārmacs.

Mòdul 6: Procés d’atenció i actitud davant el pacient crític. 5 crèdits ECTS.
• Actuació de l’equip multidisciplinar.
• Actituds i actuacions davant el pacient amb xoc.
• Donació d’òrgans.
• Suport vital bàsic i avançat en l’adult.
• Atenció inicial al gran cremat.
• Maneig d’infermeria al pacient critic.

Mòdul 7: Procés d’atenció urgent als nens. 3 crèdits ECTS.
• RCP pediàtrica.
• Febre. Urgències gastrointestinals, genitourinàries, respiratòries i endocrines.
• Maneig del xoc en pediatria.
• Politraumàtic pediàtric i TCE. Mesures d’aïllament.
• Intoxicacions. Maltractaments i accidents infantils.
• Administració de medicació i oxigenoteràpia.
• Accesos vasculars.

Mòdul 8: Procés d’atenció urgent a la dona. 3 crèdits ECTS.
• Actuació d’infermeria davant d’agressions i violència de gènere.
• Malalties de transmissió sexual. M. H. de l’embaràs.
• Alteracions menstruals. Avortament. D. prematur de placenta.
• Placenta prèvia. Gestacions múltiples. Amenaça part prematur.
• Part i reanimació neonatal a urgències.

Mòdul 9: Atenció urgent al pacient psiquiàtric. 3 crèdits ECTS.
• Atenció d’infermeria davant els manifests autolítics
• Malalts psicòtics descompensats. Crisi d’angoixa. Malalt depressiu.
• Maneig i actuació infermera davant els pacients agitats i violents.
• Trastorns de la personalitat. Psicofàrmacs i efectes secundaris.
• Alcohol i substàncies d'abús.
• Urgències en psiquiatria infanto-juvenil.

Mòdul 10: Procés d’atenció urgent a malalts de diferents especialitats. 3 crèdits ECTS.
• Urgències davant el malalt oncològic.
• Urgències otorinolaringològiques.
• Urgències oftalmològiques.

Mòdul 11: Pràcticum a serveis d’urgències d’hospitals universitaris de nivell II i III. 4 crèdits ECTS.

Mòdul 12: Treball Final de Màster en metodologia de la recerca en infermeria d'urgències hospitalàries. 10 credits ECTS.


     

 

Copyright (c) 2018 - infermeriaurgencies.com, IL3 i Universitat de Barcelona