Inici Presentació Dades del curs Programa Equip docent Tallers Contacte Àrea Participants
 

Adreçat a:

Diplomats i graduats en infermeria dedicats a l’atenció del pacient a l’àmbit d’urgències i emergències o interessats en aquest camp assistencial.


Objectiu:

Ampliar i aprofundir en els coneixements i cures infermeres al camp de les urgències i emergències, per facilitar i permetre als professionals investigar, planificar, formar i organitzar dintre d’aquest marc i en aquelles situacions que requereixen d’assistència sanitària immediata.


Estructura modular:

El curs s’estructura en 10 mòduls teoricopràctics, 1 Mòdul de recerca i 1 pràcticum.

Els alumnes que acreditin amb un certificat del seu hospital, experiència en 1a assistència com a infermers/es durant 2.750 hores al servei d’urgències d’un hospital de 2on o 3er nivell, o bé més de 5.500 hores en 1a assistència d’un servei d’urgències d’un hospital de 1er nivell, se’ls hi convalidarà el pràcticum.


Acreditació:

La Universitat de Barcelona expedirà un Diploma de Màster en Infermeria d’Urgències Hospitalàries als alumnes que hagin superat les diferents avaluacions i complert els requisits d’assistència.


Crèdits:

En la intenció d’anar millorant el Màster edició rera edició, hem modificat la metodologia docent i adaptat els continguts a l’Espai Europeu d’Educació Superior i l’Agència de Postgraus de la Universitat de Barcelona reconeix els seus continguts amb 60 crèdits ECTS.

Amb acreditació de Suport Vital Bàsic (SVB) i Desfibril•lació Externa Automàtica (DEA) d’acord amb les recomanacions de l'European Resuscitation Council (ERC). Crèdits otorgats pel Consell Català de la Formació Continuada de les Professions Sanitàries.

Lloc de realització:

Escola d’Infermeria de la Universitat de Barcelona.
Campus Bellvitge.
Edifici aulari. Carrer de la Feixa Llarga s/n
08907 L’Hospitalet de Llobregat


Horaris:

Crèdits teòrics, dos grups:

 • Grup de matí: dilluns i dimecres de 9 a 13 hores. El 40% dels dies l'horari és de 8.30 a  13.30h.
 • Grup de tarda: dilluns i dimecres de 16 a 20 hores. El 40% dels dies l'horari és de 15.30 a 20.30h.
 • En tots dos grups hi haurà 8 dijous extres.


Idioma d’impartició:

Aproximadament el 50% en català i el 50% en castellà.


Calendari:

 • Calendari: mòduls teòrics i tallers: inici el el 16 de setembre de 2019 i final el 3 de juny de 2020.
 • Treball de recerca: d'octubre de 2019 a juny de 2020. Les 3 tutories seran en dimarts o dijous.
 • Pràcticum: a l’Hospital Universitari de Bellvitge, Hospital Clínic de Barcelona, Hospital General de Granollers, Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona, Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi, Hospital de Sant Pau i Hospital de Viladecans. En horaris de matins, tardes o nits. De gener a març de 2020


Preu del curs:

3.700 €

Per a aquest curs oferim la possibilitat de fraccionar el pagament en tres terminis (només per a clients particulars):

 • 10% en concepte de prematrícula a pagar un cop realitzada la inscripció on-line
 • 50% fins a 15 dies abans de l'inici del curs
 • 40% fins el 15 de gener de 2020

L'import pagat en concepte de reserva de plaça només es retornarà en el cas de no haver estat admès o bé d'anul·lació del curs.

L'impagament de la darrera quantitat fraccionada en la data prevista, suposarà l'anul·lació de la matrícula, la baixa del curs i no es retornaran cap de les quantitats abonades


Places:

50 alumnes matí i 50 alumnes tarda. Seleccionats per contingut curricular i ordre d’inscripció.


Requisits:

Possessió del Títol Oficial de Diplomat o Grau en Infermeria.

 

 

Matrícula del curs 2019-2020

 

Procés d'inscripció

A partir del 1 d'abril de 2019 (a les 10h.) podreu iniciar el procés d'inscripció emplenant el formulari d'inscripció. S'hi ha d'accedir a través del següent link (actiu a partir d'aquesta data):

Un cop emplenat el formulari, el següent pas serà realitzar el pagament del 10% de l'import del màster en concepte de prematriculació.

Del 1 d'abril al 7 de juny de 2019 haureu de portar personalment a la Secretaria del Màster la següent documentació per tal de formalitzar la vostra preinscripció:

 • Dues fotocòpies del DNI, NIE o passaport vigent
 • Dues fotografies a color, format carnet
 • Fotocòpia compulsada original del títol universitari de diplomat / graduat o de la certificació acreditativa de la seva expedició.
 • Currículum vitae
 • Comprovant de pagament del 10% de l'import de la matrícula.

La data d'inscripció és la del lliurament de la documentació.

L'import restant del preu de la matrícula (90%) es pagarà de la següent forma i terminis (només per a clients particulars):

 • 50% fins a 15 dies abans de l'inici del curs
 • 40% abans del 15 de gener de 2020

L'import pagat en concepte de prematrícula (10%) només es retornarà en el cas de no haver estat admès o bé d'anul·lació del curs.

L'impagament de la darrera quantitat fraccionada en la data prevista, suposarà l'anul·lació de la matrícula, la baixa del curs i no es retornaran cap de les quantitats abonades.

Els membres d'Alumni podran beneficiar-se d'un descompte del 10% en el preu de la matrícula (amb un límit de 200€). És responsabilitat de l'alumne, informar de la seva voluntat d'acollir-se al descompte. No s'aplicaran descomptes una vegada iniciat el curs.

El lliurament de la documentació s'ha de realitzar a:

A l'Escola d'Infermeria
Universitat de Barcelona.
Campus Bellvitge.
Pavelló de Govern, 3a planta, despatx 342.
C/ Feixa Llarga s.n.
08907 - L'H. Llobregat

Del 1 d'abril al 7 de juny de 2019, de 10 a 13 hores i de 15 a 18 hores, de dilluns a dijous i de 10 a 13 hores, el divendres.

 

Proceso de inscripción

A partir del 1 de abril de 2019 (a las 10h.) podéis iniciar el proceso de inscripción rellenando el formulario de matrícula. Será accesible a través del siguiente link (activo a partir de esta fecha):

Una vez rellenado el formulario, el siguiente paso es realizar el pago del 10% del importe del Máster en concepto de prematriculación.

Del 1 de abril al 7 de junio de 2019 deberéis traer personalmente a la Secretaría del Máster la siguiente documentación, para formalizar vuestra preinscripción:

 • Dos fotocopias del DNI, NIE o pasaporte vigente.
 • Dos fotografías a color, formato carnet.
 • Fotocopia compulsada del título universitario de DUE / graduado o de la certificación acreditativa de su expedición.
 • Currículum vitae
 • Comprobante del pago del 10% del importe de la matrícula


La fecha de inscripción es la de la entrega de la documentación.

El importe restante del precio de la matrícula (90%) se pagará en los siguientes plazos (sólo para clientes particulares):

 • 50% hasta 15 días antes del inicio del curso
 • 40% antes del 15 de enero de 2020

El importe pagado en concepto de prematrícula (10%) sólo se devolverá en el caso de no ser admitido o anulación del curso.

El impago de la última cantidad fraccionada en la fecha prevista, supondrá la anulación de la matrícula, la baja del curso y la no devolución de las cantidades ya abonadas.

Los miembros de Alumni podrán beneficiarse de un descuento del 10% en el precio de la matrícula (con un límite de 200€). Es responsabilidad del alumno informar de su voluntad de acogerse al descuento. No se aplicarán descuentos una vez iniciado el curso.


La entrega de la documentación debe realizarse en:

Escola d'Infermeria
Universitat de Barcelona.
Campus Bellvitge.
Pavelló de Govern, 3a planta, despatx 342.
C/ Feixa Llarga s.n.
08907 - L'H. Llobregat

Del 1 de abril al 7 de junio de 2019, de 10 a 13 horas y de 15 a 18 horas, de lunes a jueves; y de 10 a 13 horas, los viernes.

 

 

Copyright (c) 2019 - infermeriaurgencies.com, IL3 i Universitat de Barcelona